Univerzalni nosač zvučnice (headshell) „Technics oblika“, mase 9 g, pogodan za sve S ručke sa SME ili Technics like 4-pinskim priključkom (80% gramofona na tržištu). Odgovara za sve standardne MM ili MC zvučnice (osim T4P zvučnica). U crnoj boji.

Način ugradnje:

  1. Skinite postojeći headshell sa ručke.
  2. Upotrebom preciznog alata (odvijač i pinceta), odspojite 4-žilni kabel sa zvučnice i demontirajte zvučnicu pomoću odvrtanja vijaka na headshell-u.
  3. Pazeći na shemu boja, montirajte 4-žilni kabel hedshell-a (koristeći precizni alat) na zvučnicu, te upotrebom vijaka, podložaka i matica montirajte zvučnicu na headshell bez stezanja.
  4. Postavite novi hedshell na ručku te upotrebom ANLAOGIS Just It alata postavite geometriju zvučnice u pravilan položaj.
  5. Potom stegnite vijke na nosaču zvučnice.
Težina 0,016 kg