Apsolutno ravan položaj gramofona kroz 360° preduvjet je dobrog rada gramofona i vjerne reprodukcije.

Ukoliko gramofon nije u savršeno ravnom položaju, dolazi do odstupanja u brzini vrtnje tanjura, poremećaja geometrije ručke i disbalans sila koje djeluju na ručku i samu iglicu u brazdi. Sve to dovodi do distorzije i izobličenja u zvuku.

Postavite svoj gramofon u savršen položaj koristeći ovu malenu, ali genijalnu vodenu vagicu.

Način upotrebe:

  1. Postavite vagicu na tanjur svog gramofona što bliže centralnoj osovini.
  2. Uz pomoć podešavanja nogica podloge dovedite svoj gramofon u položaj gdje će mjehurić zraka u vagici biti točno u sredini.
Težina 0,013 kg