Za maksimalne performanse vaše zvučnice, montirajte svoju zvučnicu na headshell upotrebom vijaka neutralnih na el. magnetske sile.

U setu dolaze 3 para vijaka sa pripadajućim maticama i plastičnim podloškama 10/14/18 mm. Dimenziju vijka izaberite po dimenziji vaše zvučnice.

Način ugradnje:

  • Za montažu zvučnice antimagnetskim vijcima koristite precizan ravni odvijač te pincetu ili mala špicasta ručna kliješta.