Pozlaćene spojnice idealne su za spoj ožićenja ručke vašeg gramofona i zvučnice.

Obično se koriste ili kod zamjene oštećenih spojnica ili kod samogradnje i promjene ožićenja ravnih ručki koje nemaju mogućnost odvajanja headshell-a.

Način ugradnje:

  • Preciznim alatom odstraniti 2-3 mm izolacije sa žice te upotrebom lemilice i mase za lemljenje termički spojiti ogoljeni vrh žice sa spojnicom. Ukoliko niste vješti sa lemilicom, spajanje spojnica prepustite stručnoj i iskusnoj osobi.