Ožičenje za sve standardne vrste nosača zvučnica (headshell-a) specijalno dizajnirano za MC zvučnice.

Unutarnji vodič: bakar čistoće 99,99999 %, srebrni plast, jako niskog kapaciteta, sa pozlaćenim kontaktima.

Način ugradnje:

  • Upotrebom preciznog ručnog alata (pinceta ili špicasta kliješta) držeći ih isključivo za pinove, nikako za žice, nježno skinite stare vodove i na njihovo mjesto postavite nove poštujući položaje boja kod spajanja.
Težina 0,006 kg