Position Title/Credits Duration
1 A Bubrezi 2:58
2 A Može li? 3:33
3 A Booranija 3:31
4 A Traktorska 2:26
1 B Ne da mi se 2:28
2 B Dijeta 3:12
3 B Kafana 2:51
4 B Ilegalno živ 3:44