Puno objašnjavanja nije potrebno. Svaki gramofonski OKP-ovac (kakvi smo s ponosom i sami) želi uz točno namještenu nagaznu silu, antiskating, geometriju, te apsolutnu ravninu kako gramofona, tako i samog headshella, imati i točno namješten azimut i VTA (vertical tracking angle).
Samo iskusni i ozbiljni “gramofondžije” znaju da fizika ne prašta i da bi se postigao onaj pravi zvuk i izvuklo iz ploče apsolutni maksimum, treba podesiti sve što se podesiti da….a azimut i VTA je svakako jedan od parametara.
Naravno, što je bolji, precizniji i osjetljiviji audio sustav u kojem se namješteni gramofon nalazi, to promjena i podešavanje parametara
imaju veći utjecaj na vjernu reprodukciju.